Toshiba razvija sistem za prevođenje za mobilne telefone

Putnici iz istočne Azije, ili oni koji tamo putuju, uskoro će moći da iskoriste svoje mobilne telefone za brzo prevođenje zahvaljujući novoj aplikaciji koju razvija kompanija Toshiba.

Toshiba je razvila trojezični sistem za prevođenje sa mogućnošću prepoznavanja glasa i sinteze, koji je dovoljno kompaktan i mali da se može instalirati na mobilnim telefonima. Za razliku od postojećih aplikacija, ovaj program ne prenosi procesiranje na moćniji računar u računarskoj mreži, već se zadatak izvršava u mobilnom telefonu. To program čini bržim i izbegava se mogući visoki račun za slanje podataka kada se korisnik nalazi na drugom kontinentu, odnosno u romingu.