Razbijena zaštita GSM mobilne telefonije

BBC prenosi da je nemački kompjuterski stručnjak Karsten Nol na kongresu u Berlinu objavio rad u kome je izneo detalje o tajnim kodovima koji se koriste za zaštitu razgovora više od četiri milijarde korisnika mobilne telefonije i tako dokazao da je bezbednost GSM tehnologije veoma ranjiva.

Karsten Nol je sa nekoliko kolega proveo pet meseci u razbijanju algoritma koji se koristi za enkripciju GSM tehnologije, najrasprostranjenijem sistemu u mrežama mobilne telefonije u svetu.

“Pokušavamo da obavestimo ljude o opštoj ranjivosti GSM sistema. Nadamo se da ćemo moći da izvršimo dodatan pritisak i zatražimo bolju enkripciju za korisnike”, izjavio je Nol.

Udruženje okupljeno oko GSM sistema, koje je razvilo zaštitni algoritam i nadgleda razvoj ovog standarda, saopštilo je da bi Nolov rad mogao da bude “izuzetno nelegalan” u Velikoj Britaniji i mnogim drugim zemljama.
Međutim, Karsten Nol je odgovorio da se konsultovao sa pravnicima pre nego što je objavio rezultate svog rada i da veruje da je on legalan.

Zaštitni kod je načinjen da spreči presretanje telefonskih poziva tako što primorava mobilne telefone i bazne stanice da brzo menjaju radio frekvencije u spektru od 80 kanala. Podaci izneti u radu mogu da se iskoriste za prisluškivanje privatnih telefonskih razgovora. (A.S.)

|Search:Find More About Razbijena zaštita GSM mobilne telefonije|

[ad#ad-post1]

Izvor: Mikro