Samo Telenor dostavio ponudu za drugog operatera fiksne telefonije

Republička agencija za telekomunikacije danas je sprovela prvu fazu javnog nadmetanja za izdavanje jedne licence za javne fiksne telekomunikacione mreže i usluge za teritoriju Republike Srbije – javno otvaranje ponuda.

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja je konstatovala da je dokumentaciju blagovremeno predala samo kompanija Telenor.

Milan Janković, izvršni direktor Ratela i predsednik Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja, izjavio je da će komisija detaljno pregledati dokumentaciju koju je podnela kompanija Telenor i najkasnije do ponedeljka, 18. januara 2010, do 10 časova, objaviti da li je ovaj ponuđač ispunio uslove za dalje učešće u postupku. Do navedenog datuma će biti objavljeno i vreme i mesto na kome će se javno otvoriti finansijska ponuda.

Iako su četiri kompanije otkupile konkursnu dokumentaciju (Telenor d.o.o, VIP mobile d.o.o, Kerseyco Trading Limited i Konsing Group), samo je Telenor blagovremeno podneo dokumentaciju.

Izdavanje licence drugom fiksnom operatoru je ključno za dalju liberalizaciju tržišta telekomunikacije u Republici Srbiji, obezbeđivanje novih investicija u sektoru telekomunikacija, razvoj širokopojasnog pristupa i kreiranje novih servisa. Korisnici će, pored mogućnosti izbora operatora, dobiti pakete usluga u okviru kojih bi mogli da budu fiksni telefon, Internet, IP televizija, kao i usluge potrebne za efikasno poslovanje i poboljšanje kvaliteta života građana. Konkurencija na tržištu će definisati cene takvih paketa. (A.S.)

|Search:Find More About Samo Telenor dostavio ponudu za drugog operatera fiksne telefonije|

[ad#ad-post1]

Izvor: Mikro