Zakrpa za Mac Office 2008 bug

Macintosh grupa kompanije Microsoft pronašla je način da
popravi slabe tačke u instalaciji novog Office za Mac 2008. Joel
Bruner, Mac konsultant koji je prvi prijavio postojanje bug-a koji
omogućava pristup različitim komandama kojima bi pristup trebalo da ima
samo administrator, izjavio je da bug može dovesti do mnogo većih
problema i da je neophodno da zakrpa bude obezbeđena. On je još dodao
da ovo nije bug koji se može oceniti kao visoko kritičan.