Update za Mac OS X

Apple je izdao sigurnosni update za Mac OS X i Safari. Ovaj update obuhvata 86 poznatih slabih tačaka ali izloženost CVE ulaza u 30 aplikacija za Mac OS. Među komponentama koje su obuhvaćene ovim update-om su slabe tačke u Printing i Preview komponentama koje bi mogle dozvoliti da enkriptovani PDF fajlovi budu viđeni bez autentikacije. Ostale zakrpe podrazumevaju sigurnosne update-ove za ClamAV antivirus aplikaciju, OS X Leopard aplikacioni firewall kao i nekoliko Apache komponenti. Safari update obuhvata 13 slabih sigurnosnih tačaka od kojih jedna može biti iskorišćena da omogući napadaču da daljinskim putem izvrši kod na OS X, Windows XP i Windows Vista sistemima.

  More inf…