Prednosti prelaska na Mac

Za većinu je firmi mogućnost uštede i do $60 000 godišnje te razrađen plan sličnih ušteda u budućnosti, je školski primer mudre poslovne odluke. No za Quist Valuation, takva odluka je ujedno omogućila kompaniji i njenim zaposlenima postizanje profesionalnih (i privatnih) dobitaka. Postavljeni su preduslovi za proširenje i razvoj vlastite internet programske podrške za procenu poslovnog plana kako bi se unapredili načini poslovanja. Sve kao direktna posledica prelaska na Mac.

Saznajte više.
Izvor:
Apple IMC

tnews