Proizvođač Mac klona ne odustaje

Psystar korporacija, iz Majamija koja proizvodi klonove Mac računara kompanije Apple a koju je ova kompanija tužila tražeći od suda da zabrani rad ovoj kompaniji i zahteva povlačenje svih Mac klonova od korisnika ne želi tako lako da odustane. Apple je podneo veći broj dodatnih tužbi protiv ove kompanije, od kojih se jedna odnosi i na neovlašćeno instaliranje Apple Mac OS X 10.5 operativnog sistema na Mac klonove. Psystar Corp. je u nameri da izdejstvuje ne zabranu prodaje svojih Mac klonova angažovala tim advokata koji imaju iskustva u sličnim slučajevima i koji su čak učestvovali u nekim suđenjima sa kompanijom Apple i porazili njene advokate.

More inf…