Apple Seeds Snow Leopard 10A190 (Mac OS X 10.6) to Developers

Apple je poslao novu verziju svog operativnog sistem sistema pod nazivom Snow Leopard (Build 10A190) ljudima zaduženim za razvoj softvera.

More inf: Apple Seeds Snow Leopard 10A190 (Mac OS X 10.6) to Developers