Poreska uprava pojačala kontrolu legalnosti softvera

Poreska uprava u 2010. godini počinje pojačanu kontrolu legalnosti softvera u firmama. Do sada su poreski inspektori kontrolisali da li firme poseduju legalni softver u 15% poseta, a u 2010. godini to će činiti u 50% slučajeva. Poreska uprava je od januara do oktobra 2009. godine obavila 2011 kontrola, a u poslednje dve godine podnete su 144 prijave za privredne prestupe.

U cilju povećanja efikasnosti borbe protiv piraterije, od 21. do 28. decembra 2009. godine održana je serija treninga za poreske inspektore u organizaciji Poreske uprave Republike Srbije, a pod pokroviteljstvom Američke privredne komore u Srbiji (AmCham). U četiri regionalna centra za obuku Poreske uprave u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, obuku je prošlo oko 400 inspektora službe terenske kontrole i Poreske policije.

Tokom obuke su obrađene teme koje ukazuju na negativne uticaje upotrebe nelegalnog softvera na državu i društvo u celini, zatim knjigovodstveni tretman softverskih proizvoda kao i konkretna uputstva za prepoznavanje nelegalnog softvera različitih proizvođača. U toku treninga razmenjena su konkretna iskustva u oblasti primene Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite autorskog i srodnog prava i izneti predlozi za unapređenje postojećih procedura za kontrolu poreskih obveznika i zakonske regulative.

Pored predstavnika BSA (Business Software Alliance), u obuci su učestvovali predstavnici proizvođača softvera koji na našem tržištu imaju najviše problema sa softverskom piraterijom (Microsoft, Adobe i Autodesk). (A.S.)

|Search:Find More About Poreska uprava pojačala kontrolu legalnosti softvera|

[ad#ad-post1]

Izvor: Mikro