Ratel dodelio Telenoru licencu za fiksnu telefoniju

Upravni odbor Republičke agencije za telekomunikacije (Ratel) danas je doneo odluku da se kompaniji Telenor dodeli licenca za javne fiksne telekomunikacione mreže i usluge za teritoriju Republike Srbije.

Pri donošenju odluke, članovi Upravnog odbora su za polaznu osnovu uzeli sledeće činjenice:

– neophodnost uvođenja konkurencije u sektoru fiksne telefonije, jedinog segmenta tržišta telekomunikacija u Republici Srbiji koji još nije liberalizovan, što predstavlja uslov za dalji privredni razvoj Republike Srbije,
– u susednim zemljama novi operatori fiksne telefonije ulaze na tržište na osnovu odobrenja, a ne licenci, kao što je predviđeno i novim regulatornim okvirom,
– sredinom 2009. godine izdate su dve licence za fiksni bežični pristup za koje je jednokratna nadoknada iznosila po 540.000 evra,
– da bi novi fiksni operator mogao da pruži očekivani nivo usluga, pre svega usluga širokopojasnog pristupa u skladu sa Strategijom i akcionim planom za razvoj širokopojasnog pristupa do 2012, moraće da uloži značajna sredstva u telekomunikacionu infrastrukturu.

„Telenoru će licenca biti uručena sredinom februara, a biće izdata na period od deset godina, uz mogućnost produženja za još deset godina. Telenor je u obavezi da počne sa komercijalnim pružanjem usluga u roku od godinu dana od dana dodele licence“, kaže dr Milan Janković, izvršni direktor Ratela i predsednik Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja. (A.S.)

|Search:Find More About Ratel dodelio Telenoru licencu za fiksnu telefoniju|

[ad#ad-post1]

Izvor: Mikro