Boot Camp update za XP SP3

Apple je pre nekoliko dana izdao update za BootCamp softver namenjen XP SP3 koji omogućava Intel baziranim Mac računarima pokretanje Windows operativnog sistema pored Mac OS X. BootCamp obezbeđuje način da se Windows OS na Mac-u pokrene odmah po restartovanju pritiskanjem sa zadržavanjem taster Option. Korišćenjem kopije Vista ili XP operativnog sistema možete raditi sa Windows aplikacijama na potpuno isti način kao što biste radili na Windows kompatibilnom računaru. Nakon što ste završili rad sa Windows aplikacijama dovoljno je da ponovo restartujete računar i podignete Mac OS X na uobičajen način. Ovaj update treba instalirati pre primene XP SP3.

   More inf…