openSUSE 11.0 Final

Novell je kreirao  openSUSE projekta kako bi olakšao primenu i upotrebu  Linux korisnicima koji linux koriste kod kuće i kao prenosni operativni sistem.