Linux Standard Base 4.0

Linux fondacija je objavila prvo beta izdanje Linux Standard Base 4.0 koje smanjuje razlike između različitih Linux distribucija za kreatore. LSB 4.0 karakteriše novi aplikacioni kontroler kao i novi multiverzijski SDK (softverski razvojni alat) koji kreatorima omogućava da vrše kreiranje aplikacija za ranije LSB specifikacije bez potrebe za menjanjem SDK, navodi Brian Proffitt, jedan od rukovodilaca pri Linux Foudation.
Prema njegovim rečima Linux Foundation je kreirala LSB da bi se obuhvatili izazovi razvoja višestrukih distribucija ali i smanjili celokupni troškovi podržavanja Linux platforme.

 
More inf …