Ubuntu 8.10 (Intrepid Ibex) Final

Ubuntu 8.10 (Intrepid Ibex), operativni sistem baziran na linux jezgru. Može se koristiti za rad na desktop, laptop i serverima.