U 2010. se ukida porez na korišćenje mobilnih telefona

Ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo, Jasna Matić, izjavila je da očekuje da će dodatni porez na upotrebu mobilne telefonije od 10% biti ukinut u toku ove godine.

Jasna Matić je novinarima rekla da u ovom trenutku ne može da proceni kada će se to tačno dogoditi i dodala da očekuje da će se budžet stabilizovati, kako bi taj porez mogao da bude ukinut. Prema njenim rečima, poslednje procene privrednog rasta su bolje od očekivanih.
“EBRD predviđa rast našeg bruto društvenog proizvoda u ovoj godini od 2,4%, što bi trebalo da znači da će budžetska situacija biti dobra i da će moći da se ukine ta privremena mera”, navela je ministarka Jasna Matić.

Vlada Srbije je u junu prošle godine uvela porez na korišćenje mobilne telefonije od 10% u okviru mera za smanjenje budžetskog deficita pri rebalansu budžeta. Nastavak sprovođenja te mere predviđen je i budžetom za 2010. godinu. (A.S.)

|Search:Find More About U 2010. se ukida porez na korišćenje mobilnih telefona|

[ad#ad-post1]

Izvor: Mikro