Stupio na snagu pravilnik o prenosivosti broja mobilnog telefona

Pravilnik o prenosivosti broja mobilnog telefona, koji će omogućiti korisnicima da promene operatera bez menjanja broja, stupio je danas na snagu, a počeće da se primenjuje od 1. januara 2011. godine.

Prema rečima ministarke za telekomunikacije i informaciono društvo, Jasne Matić, predviđeno je da prenosivost brojeva počne da funkcioniše tek od 1. januara iduće godine, a Ratelu je naloženo da naruči softver i opremu koja je neophodna kako bi ceo proces bio uspešan. „Neophodno je da sve u potpunosti bude harmonizovano sa evropskim direktivama o ovoj proceduri“, naglasila je Matićeva.

Prema pravilniku, naknada za prenos broja iznosi 200 dinara, plaća se operatoru kod koga korisnik želi da pređe, dok taj operator za svakog novog pretplatnika isplaćuje 1.000 dinara kompaniji iz čije je mreže preuzeo broj.

Prenos broja može da se odbije ukoliko je zahtev podnelo neovlašćeno lice ili je zahtev netačan i nepotpun, ako korisnik nije izmirio dugovanja prema prethodnom operatoru, ukoliko je u mreži manje od tri meseca ili kao korisnik pripejd usluge nije registrovan.

Pretplatnik koji je preneo broj ne može ponovo da traži prenos istog broja u periodu kraćem od tri meseca, kao i da pretplatnik ne može od novog operatera da traži i dodatne usluge koje je imao kod prethodnog.

Takođe, pripejd korisnik ne može od prethodnog operatera da zahteva naknadu za preostali iznos na svom računu i neiskorišćeni saobraćaj.

Kada je reč o vremenu koje je neophodno za prelazak na mrežu drugog operatora, prema pravilniku je predviđeno najviše dva dana za proveru ispunjenosti uslova i dva dana za prenos broja. (A.S.)

|Search:Find More About Stupio na snagu pravilnik o prenosivosti broja mobilnog telefona|

[ad#ad-post1]

Izvor: Mikro