Телекому Србија одобрено повећање цене претплате, a SBB-у повећање цене услуге дистрибуције радијских и телеви

Београд, 22.2.2010 – Управни одбор Републичке агенције за телекомуникације дао је сагласност Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. за повећање месечне телефонске претплате за директни телефонски прикључак за резиденцијалне и бизнис кориснике, а предузећу SERBIA BROADBAND-SRPSKE KABLOVSKE MREŽE д.о.о. за повећање цене услуге дистрибуције радијских и телевизијских програма у својим мрежама.

Почев од 1. априла 2010. године, Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. може да изврши промену ценe претплате на износ од 388,00 динара без ПДВ-а, уз обавезу да на адекватан начин обавести своје кориснике о новој цени претплате, најмање 30 дана пре почетка њене примене, као и да у оквиру претплате обезбеди 150 бесплатних импулса месечно сваком домаћинству. Одобрена цена претплате је нижа од максимално прихватљиве продајне цене која се добија применом трошковног принципа и рачуноводственог раздвајања, а нижа је и од цене која се добија упоредном анализом цена у земљама у окружењу.

SERBIA BROADBAND-SRPSKE KABLOVSKE MREŽE д.о.о. може, почев од 1. марта 2010. године, да изврши промену цене услуге дистрибуције радијских и телевизијских програма у својим мрежама на износ од 820,00 динара са ПДВ-ом, уз обавезу да на прописан начин обавести своје кориснике о измени цене, најмање 14 дана пре почетка примене нове цене, и то објављивањем на свом инфо каналу, односно Интернет страници, као и достављањем те информације претплатницима уз месечни рачун пре повећања цена. Нова цена је нижа од максимално прихватљиве продајне цене која се добија применом трошковног принципа и рачуноводственог раздвајања и креће се у оквирима прихватљиве продајне цене.

„С обзиром да је „Телеком Србија“ јавни телекомуникациони оператор са значајним тржишним уделом за услуге јавне фиксне телефонске мреже, а SBB јавни телекомуникациони оператор са значајним тржишним уделом за услугу дистрибуције радио и телевизијских програма преко кабловске дистрибутивне мреже, обе фирме имају обавезу да од РАТЕЛ-а прибаве сагласност за сваку промену цене својих услуга. Агенција је дала сагласност на основу Правилника о примени трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавању од стране телекомуникационих оператора са значајним тржишним уделом. Наглашавам да су при одлучивању узети у обзир и социјални моменат, Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2010. годину, и потреба за обезбеђивањем средстава неопходних за улагање у даљи развој телекомуникација“, изјавио је професор Јован Радуновић, председник Управног одбора Републичке агенције за телекомуникације.

|Search:Find More About Телекому Србија одобрено повећање цене претплате, a SBB-у повећање цене услуге дистрибуције радијских и телеви|

[ad#ad-post1]