Mobilni telefoni će komunicirati šaputanjem

NEDAVNO JE U NEMAČKOJ PREDSTAVLJEN prototip tehnološkog rešenja kojim će svi koji razgovaraju mobilnim telefonima moći da govore tiho ili čak i da šapuću.

Novi način komunikacije odvijaće se merenjem električnih signala koje proizvode mišići lica prilikom govora. Ovaj uređaj beležiće impulse čak i kada osoba koja razgovara mobilnim telefonom ne ispušta glasove, a onda će ih pretvarati u sintetizovani govor koji se upućuje ka drugom mobilnom telefonu.

Uređaj za „tihu komunikaciju“ se oslanja na medicinsku metodu elektromiografija, koja se koristi u dijagnostici nekih poremećaja ili bolesti vezanih za oštećenje facijalnog živca (lat. nervus facialis).

Uređaj snima električne impulse koji se stvaraju pomeranjem mišića za artikulaciju, a poseban softver te signale pretvara u govor. Istraživači predviđaju da će uskoro ta tehnologija moći da bude sastavni deo mobilnih telefona i da se koristi za direktnu komunikaciju.

Za sada će ova tehnologija da se primenjuje kod ljudi koji su izgubili glas zbog bolesti, ali će predstavljati i osnovu za novi način prevođenja sa različitih jezika. Princip je isti kao i kod razgovora preko mobilnih telefona, samo što bi u ovom slučaju softver prevodio tekst na izabrani jezik i tako ga slao kao sintetizovan govor korisniku.

Ovu tehnologiju je već istraživala američka svemirska agencija NASA za korišćenje jednostavnih komandi na svemirskim stanicama gde je velika buka, ali sada su nemački naučnici usavršili tehnologiju za prepoznavanje govora kompletnih rečenica.

|Search:Find More About Mobilni telefoni će komunicirati šaputanjem|

[ad#ad-post1]