Nezadovoljstvo biračkim ekranom u Windowsu

NEZADOVOLJNI SVOJIM POLOŽAJEM, tvorci šest od sedam veb čitača koji se ne vide na početnom delu biračkog ekrana u Windowsu, podneli su peticiju Evropskoj uniji u kojoj traže da se njihovim proizvodima obezbedi bolja vidljivost.

Peticija je upućena potpredsednici Evropske komisije Neli Krus i drugim zvaničnicima uključenim u antimonopolski slučaj protiv Microsofta u vezi upotrebljene tehnologije koju je ova kompanija počela da koristi kako bi se omogućilo biranje i drugih veb čitača umesto ranije favorizovanog Internet Explorera. Prvih pet ponuđenih proizvoda prikazanih na biračkom ekranu dominiraju tržištem, a proizvođači onih manje poznatih očekuju da evropska antimonopolska akcija i njihovim proizvodima omogući veću relevantnost.

Korisnici Windowsa koji su kao svoj podrazumevani čitač izabrali IE ugledaće novi birački ekran kad se učita promena koju donosi Windows Update. Ekran nudi izbor sa 12 veb čitača, ali prvih pet koji se prikazuju bez pomeranja njegovog sadržaja su oni najčešće korišćeni u svetu – Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari i Chrome (poređani nasumičnim redom). Podnosioci peticije ne traže da se njihovi čitači stave na prvi deo ekrana već da se nekim tekstom ili grafikom ukaže da se ponuda ne svodi samo na tih prvih pet.

U svojoj peticiji oni su naveli da konačni prihvaćeni izgled ekrana korisnicima ničim ne ukazuje da pored prikazanih pet čitača postoje i drugi, i smatraju da takvo rešenje nije u saglasnosti sa iskazanim ciljem Evropske komisije da se evropskom korisnicima ponudi informacija o 12 najčešće korišćenih veb čitača i omogući da jednostavno preuzmu i instaliraju jedan ili više njih po svom izboru.

Peticiju su potpisali Džef Čen, izvršni direktor kompanije Maxthon sa istoimenim čitačem; Stiven Čeng, predsednik kompanije FlashPeak tvorca SlimBrowsera; Anderson Du, izvršni direktor kopanije Avant Force koja je napravila veb čitač Avant; Šon Hardin, izvršni direktor Flocka; Jasuhiro Miki, vođa marketinga za Sleipnir i LongFeng Ran, predstavnik GreenBrowsera. Sedmi veb čitač iz drugog reda, koji nije potpisao peticiju, je K-Meleon.

Ovi proizvođači izborili su mesto na biračkom ekranu za vreme otvorene rasprave u 2009, ali u svojoj peticiji tvrde da po dobijanju obaveštenja da su izabrani, nisu dobili priliku da predlože kako bi taj ekran trebalo da izgleda.

Kad su od Microsofta zatražili da promeni ekran dobili su odgovor da nikakva promena nije trenutno u planu.

Odgovor Evropske komisije pokazuje da peticija neće imati nikakvog uticaja. Njena predstavnica za medije je naime izjavila da je Microsoftov predlog testiran u jesen 2009. i da su elementi biračkog ekrana objavljeni na internetu, u saopštenju za medije i u službenom glasniku EU na jezicima Unije. Dva potpisnika peticije su reagovala na test ali nisu pominjali navode koji se sad iznose u peticiji, kao ni ostali. Sporni elementi su prema tome ostali nepromenjeni i u konačnom dokumentu od 16. decembra 2009. kojim se Microsoft obavezao da će slediti odluku Komisije.

Međutim, ukoliko zanimanje za ove veb čitače poraste, situacija bi svejedno mogla da se promeni, jer je u pomenutom dokumentu rečeno da bilo koji čitač može da uđe među prvih pet koji su na istaknutijem mestu, pošto se svakih šest meseci ponovo meri njihov tržišni udeo. Kao poslednja mogućnost pomenute su i neke klauzule u aneksu dogovora EU i Microsofta po kojima Komisija može iznova da razmotri da li birački ekran postiže željeni cilj. (M.V.)

|Search:Find More About Nezadovoljstvo biračkim ekranom u Windowsu|

[ad#ad-post1]

Izvor: Mikro