Google obezbedio svoje aplikacije od nepogoda

GOOGLE JE UPRAVO SAOPŠTIO da je svoj veoma napredan i sofisticiran sistem za čuvanje i vraćanje podataka u slučaju nepogoda proširio tako da sad obuhvata i sve komponente njegovih aplikacija za komuniciranje i saradnju – Gmail, Docs, Sites, Groups, Video i Calendar.

Postignuti nivo zaštite u smislu količine sačuvanih podataka i vremena neophodnog za njihovo vraćanje u prethodno stanje kako bi servis nastavio da radi, mogu da priušte samo veoma velike kompanije i jaki ponudioci usluga iz računarskog oblaka, tvrdi Google.

Ključ njegovog sistema je sinhrono repliciranje svih podataka na više servera i centara u realnom vremenu.

„Kad promenite bilo koji podatak u našim aplikacijama, bez obzira da li ste napisali novu rečenicu u dokumentu ili izmenili sadržaj ćelije u tabeli, mi te podatke u pozadini upišemo na više servera u nekoliko centara“, objasnio je Radžen Šet, stariji rukovodilac za Google Apps.

U proteklih nekoliko godina Google je komponente svojih aplikacija jednu po jednu stavljao pod ovaj najbolji zaštitni kišobran, sve dok nije došao do tačke da se pod njim sada nalaze sve do jedne.

Google ovu zaštitu ne naplaćuje, a njegov cilj je da se slučaju sistemskog kvara na nekom serveru više ne izgubi nijedan podatak i da se normalan rad nastavi uz minimalno ili čak nikakvo čekanje.

Google je trpeo oštre kritike kad god bi došlo do zastoja u korišćenju aplikacija iz njegovog oblaka, pogotovo kad je u pitanju bio Gmail, iako se broj takvih slučajava s vremenom smanjivao. Mada se u svakoj takvoj situaciji izvinjavao uvek je ukazivao i da dužina rada njegovih sistema bez padova daleko nadmašuje performanse tipičnih IT sistema.

Neke velike kompanije su takođe uložile sredstva u sinhronu replikaciju poput ove koju koristi Google, ali cena takve zaštite podataka je glavna prepreka što je većina kompanija ne može priuštiti. Na primer, cena čuvanja 25 GB podataka sinhronom replikacijom kreće se od 150 do preko 500 dolara po zaposlenom u smislu troškova skladištenja i održavanja. Tačan iznos zavisi od toga koliko se puta podaci repliciraju i ko je dobavljač te usluge. Google sve podatke replicira više puta i 25 GB po zaposlenom za Gmail kod njega se dobija besplatno. Razlog je to što ima puno centara po svetu koji su povezani izuzetno brzim vezama, što omogućava da se njihova opterećenost fino uravnotežuje a velike količine podataka prenose brzo, rekao je Šet.

Googleove aplikacije su besplatne u svojim standardnim i obrazovinim izdanjima (Standard i Education), a plaćaju se 50 dolara godišnje po korisniku u verziji Premier, koja garantuje dostupnost 99,9% vremena. Google je sebi postavio cilj da taj procenat poveća na 99,999.

Google Apps trenutno koristi dva miliona firmi sa dvadeset miliona aktivnih korisnika.

|Search:Find More About Google obezbedio svoje aplikacije od nepogoda|

[ad#ad-post1]