DAEMON Tools Lite 4.12.3

DAEMON Tools je napredna aplikacija za multiprocesorsku emulaciju. Program omogucava BECKUP i pravljenje kopija diskova zasticenih SafeDisc (C-Dilla), Securom ili Laserlockom. Program sadrzi i Virtual DVDROM drive (V386 STEALTH DVDROM) koji vam omogucava da koristite vec kreirane CD kopije diskova.

Download : DAEMON Tools Lite 4.12.3

Search : Find More About Daemon Tools