Google Earth 4.3.7204 Beta

Google Earth kombinuje satelitske snimke. U mogućnosti ste da vidite 3D teren i slike, možete dodavati vaše komentare kod slika.