Apple testira novu verziju Snow Leoparda

APPLE JE RAZVOJNIM timovima poslao beta verzije Mac operativnog sistema OS X 10.6.3 i zamolio ih da testiraju njegovu stabilnost u radu i kompatibilnost fontova. Takođe, programeri su zamoljeni da testiraju druge komponente novog operativnog sistema koje su unapređene.

Te „druge“ komponente su QuickTime Player X, iCal, AppKit, Fonts, CoreMedia i upravljački programi za grafički adapter. Za sada postoje četiri poznata problema koje je Apple prijavio programerima. Pored navedenih, i druge komponente, kao što su Rosetta i Software Updater, su poboljšane.

Verzija 10.6.3 je treće unapređenje operativnog sistema Mac OS X Snow Leopard. Originalna verzija softvera imala je grešku koja je dovodila do brisanja podataka korisnika ukoliko bi se oni prijavili na sistem preko gostujućeg naloga. Ova greška ispravljena je u verziji 10.6.2 koja je objavljena u novembru.

Izveštaji navode da je do sada u najnovijoj verziji 10.6.3 pronađeno više od 60 grešaka koje mogu prouzrokovati pad sistema. Kako AppleInsider navodi, ljudi upoznati sa razvojem operativnog sistema navode 221 grešku u kodovima koji se tiču sistemskih komponenti.

Serijski broj trenutne verzije softvera je 10D571. Veličina beta verzije je oko 700 MB.

|Search:Find More About Apple testira novu verziju Snow Leoparda|

[ad#ad-post1]