Appleov patent za društvenu mrežu iGroops

KAKO PRENOSI LOKACIJA PATENTLY Apple, koja se bavi Appleovim patentima, Apple je patentirao tehnologiju koja dozvoljava posetiocima koncerata, izložbi, utakmica, konferencija i dr., da automatski formiraju svoju društvenu mrežu. Mreža bi funkcionisala na mobilnim uređajima posetilaca i učesnika, a povezivanje bi se ostvarivalo preko ugrađenih adaptera Bluethoot i WiFi.

Ideja je da svi uređaji koji su unutar dometa, a vlasnik je dozvolio pristup, mogu međusobno komunicirati, razmenjivati poruke, usklađivati kalendare i slično. Predavač, izvođač na bini ili kustos, ali i bilo koji posetilac, može formirati grupu i omogućiti protok i razmenu relevantnih informacija.

Prednost tehnologije iGroop je brzo formiranje relevantne grupe, zasnovano na prisutnosti svih članova grupe, a komunikacija se može nastaviti i kasnije, po završetku događaja, preko Interneta.

Više datalja o patentnoj prijavi nalazi se ovde http://www.patentlyapple.com/patently-apple/2010/03/igroups-apples-new-iphone-social-app-in-development.html

|Search:Find More About Appleov patent za društvenu mrežu iGroops|

[ad#ad-post1]

tnews