Firefox 3 Portable Edition ready for download

Poroizvod otvorenog koda Firefox ver.3 se sada može naći i u portable verziji na sajtu  PortableApps.com.

Download: Firefox 3 Portable