Adobe Acrobat 9 softver od sada dostupan i u Srbiji

BEOGRAD — 11. jul 2008 — Engleska verzija novog softvera Adobe Acrobat 9, koji dolazi u tri verzije Acrobat Standard, Acrobat Pro, Acrobat Pro Extended, od jučer je dostupan i u Srbiji i može da se kupi kod ovlaštćenog distributera i u prodavnicama ovlaštćenim za prodaju Adobe softvera.

Adobe Acrobat 9 u potpunosti transformiše proces kreiranja i razmenjivanja elektronskih dokumenta. Acrobat 9 ima ugrađenu podršku za Adobe Flash tehnologiju, omogućava objedinjavanje velikog broja različitih sadržaja i dokumenata iz različitih izvora u bogate PDF portfolie te pruža mogućnosti istovremenog rada na istim PDF dokumentima u realnom vremenu celom timu saradnika. Na taj način Acrobat 9 predstavlja pravi odgovor na izazov komunikacije koja se odvija u realnom vremenu širom sveta.

Popularnosti softvera Acrobat 9 sigurno će da doprinese i činjenica da je PDF 1.7. (Portable Document Format) ovih dana postao ISO standard pod nazivom ISO 32000-1, Document management – Portable document format – Part 1: PDF 1.7.

Objavljivanjem potpune PDF specifikacije za ISO standardizaciju, Adobe potvrđuje svoju otvorenost budući da organizacije i vlade širom sveta sve više inzistiraju na otvorenim formatima. Prepuštanje PDF-a nezavisnoj organizaciji sigurno će da doprinese daljem razvoju i ekspanziji PDF-a koji se sistematski razvija zadnjih 15 godina.

Cene

Acrobat 9 Pro Extended biće dostupan za 950EUR + pdv, a registrovani korisnici ranije verzije Acrobat2 mogu da je nadograde na Acrobat 9 Pro Extended za 312EUR + pdv. Acrobat 9 Pro biće dostupan za 611EUR + pdv a registrovani korisnici ranije verzije Acrobat3 mogu da je nadograde na Acrobat 9 Pro za 216EUR + pdv. Acrobat 9 Standard biće dostupan za 406EUR + pdv, a registrovani korisnici ranije verzije Acrobat4 mogu da je nadograde na Acrobat 9 Standard za 134EUR + pdv.