Corel Designer Technical Suite X4

Corel je najavio novu verziju svog tehničkog grafičkog rešenja Corel Designer Technical Suite. Sveža X4 verzija uključuje aplikacije kao što su Designer 4 za precizno tehničko ilustrovanje, Photo-Paint X4 za profesionalno editovanje slika, PowerTreace X4 za konvertovanje bitmap-ova i zastarelih papirnih dokumenata u vektor grafiku, Right Heisphere Deep Exploration 5.5 CSE za konverotvanje 3D CAD modela u tačnu 2D grafiku i Capture X4 za kreiranje snimaka slika koje se prikažu na ekranu. Corel Designer Technical Suite X4 donosi i 80 novih i poboljšanih karakterisitka koje su dizajnirane da uobliče tok rada, višejezičku podršku i lako mrežno raspoređivanje.

More inf ..

tnews