Google Chrome 0.2.149.29 Beta

Google Chrome  je browser koji kombinuje minimalistički dizajn sa sofisticiranom tenologijom kako bi ubrzao web browser. Tehnologija koja je primenjena ga ujedno čini sigurnijim i lakšim za uporebu.

Google Chrome je browser otvorenog koda razvijen od strane kompanije Google. Dizajnerski cilj je stabilnost, brzina, sigurnost, jednostavan i efikasan korisnički interfejs.