Google Picasa 3.0 Build 57.22 Beta

Picasa je program koji vam omogucava da sredjujete, obradjujete i razmenjujete vase slike. Program se može besplatno preuzeti i koristiti.

 

Search : Find More About Picasa