MemTest 3.8

MemTest je program za testiranje pouzdanosti RAM memorije.Program procenjuje pravilno upisivanje i čitanje memorije. Računari bi morali da ovaj zadatak obave sa 100% tačnosti (preciznosti).
Računar koji ne izvrši ove zahteve korektno ne funkcioniše u skladu sa zadatim parametrima.

Download: MemTest 3.8