Google Picasa v3.0 Build 57.44 Final

Picasa je program koji vam omogucava da sredjujete, obradjujete i razmenjujete vase slike. Program se može besplatno preuzeti i koristiti.