Apple Safari 3.2

Kompanija Apple je objavila beta verziju svog Safari browsera ver. 3.0.3 namenjena Windows operativnim sistemima. 

Download: Apple Safari 3.2
Download: Plug-ins

Search:
Find More About  Safari for Windows