Be Broadband sledi Virgin brzinom od 48 Mb/s

Svega jedan dan pošto je britanska kompanija Virgin Media u ponedeljak 15. decembra objavila da će pokrenuti internet servis brzine 50 Mb/s, rivalski davalac internet usluga Be Broadband otkrio je da je uspešno okončao probe svog sistema koji postiže slične brzine.

Kompanija koja već nudi vezu s Internetom brzine do 24 Mb/s u dolaznom smeru, tvrdi da povezivanjem svoje dve brze veze može da udvostruči tu brzinu.

Probe su izvedene u Londonu sa korisnicima povezanim na centralu u Pedingtonu i Be Broadband je izvestio da su postignute brzine od 30 i 45 Mb/s.

Direktor kompanije, Feliks Gejr, rekao je da oni žele da pomere brzinske granice. „Već nudimo najbržu moguću vezu na ADSL linijama, ali hoćemo da odemo i korak dalje. Ukoliko želite brzinu oko 50 Mb/s ali ne želite da krenete kablovskim putem, Be želi da vam ponudi alternativu“.

Naredne probe planirane su za 2009.