Hiljadu inspektora na obuci za prepoznavanje nelegalnog softvera

PORESKA UPRAVA SRBIJE NAJAVILA je da će ove godine pojačati kontrolu legalnosti softvera u preduzećima. U prošloj godini poreski inspektori su kontrolisali da li firme poseduju legalni softver u 15% poseta, a u 2010. godini to će činiti u 50% slučajeva.

Paket usvojenih zakona, među kojima su: Zakon o autorskom i srodnim pravima (2004), Krivični zakon (2005), Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala (2005), Zakon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine (2006), predviđa da njihovo sprovođenje kontrolišu tržišna inspekcija, poreski inspektori i poreska policija.

Da bi se stručni nivo rada inspekcijskih organa na polju prepoznavanja nelegalnog softvera podigao na viši nivo, kompanije Autodesk, Microsoft i Adobe, zajedno sa organizacijom Alijansa za poslovni softver (Business Software Alliance, BSA) i u dogovoru s poreskom upravom Srbije, organizovale su obuku za više od 1000 inspektora u regionalnim centrima u Srbiji. Inspektori su pokazali veliko interesovanje za ovu vrstu obuke, budući da je kontrola legalnosti softvera oblast kojom se oni nisu bavili.

Obuka inspektora prvo je otpočela u Beogradu u prostorijama poreske uprave. Obuka je nastavljena u većim regionalnim centrima u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Kroz obuku je prošao veliki broj inspektora zaduženih za proveru rada pravnih lica

Kako bi pojednostavila i ubrzala rad na terenu, kompanija Autodesk je obezbedila i poseban računarski program za brzu i laku proveru legalnosti instaliranog softvera. (A.S.)

|Search:Find More About Hiljadu inspektora na obuci za prepoznavanje nelegalnog softvera|

[ad#ad-post1]

Izvor: Mikro