Prihod od telekomunikacionih usluga u 2009. godini oko 1,51 milijardi evra

REPUBLIČKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE (Ratel), juče je predstavila godišnju publikaciju „Pregled tržišta telekomunikacija u Republici Srbiji za 2009. godinu“. Ratel je u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku, prvi put u okviru Pregleda tržišta, zvanično objavio i vrednosti indikatora za praćenje razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji.

„Ukupan prihod na tržištu telekomunikacija Republike Srbije je u 2009. godini iznosio 1,51 milijardu evra. Učešće sektora telekomunikacija u bruto domaćem proizvodu je 4,76%. U publikaciji smo izneli i komparativnu analizu sa državama jugoistočne Evrope, u vezi sa ključnim tržišnim pokazateljima, kao što su bruto domaći proizvod (BDP), broj pretplatnika različitih telekomunikacionih usluga, visina i struktura prihoda i cene pojedinih usluga“, izjavio je dr Milan Janković, izvršni direktor Ratela.

Ukupan broj pretplatnika fiksne telefonije u 2009. godini iznosio je 3.105.700, što predstavlja najvišu penetraciju među zemljama u okruženju, 41,42%, uz stepen digitalizacije od 96,95%. Ukupan prihod od usluga fiksne telefonije bio je 33,9 milijardi dinara.

Ukupan broj pretplatnika mobilne telefonije u protekloj godini bio je 9.912.339, što predstavlja penetraciju od 132,20%. Ukupan prihod od usluga mobilne telefonije bio je 77,8 milijardi dinara.

Broj registrovanih pružalaca Internet usluga u Republici Srbiji je 199, a broj pretplatnika 1.705.716, što predstavlja penetraciju od 22,75%. Ukupan prihod od pružanja usluga Interneta dostigao je 11,108 milijardi dinara. Uočava se stalni rast primene tehnologija koje obezbeđuju širokopojasni pristup (pre svega ADSL i kablovski modem, ali i pristup Internetu preko mobilne mreže treće generacije – 3G). Penetracija širokopojasnog Interneta, bez korisnika 3G mobilne mreže, je 9,2 %.

Usluge kablovske distribucije radio i televizijskog programa u Srbiji trenutno pruža 78 firmi, od kojih 75 to obavljaju putem kablovske distributivne mreže (uključujući i dva koji pružaju IPTV usluge), a tri preko satelitske distributivne mreže (DTH). U 2009. ostvaren je ukupan prihod od 7,2 milijarde dinara. Broj pretplatnika KDS usluga je 1.080.900, što predstavlja penetraciju od 14,42%, odnosno 42,9% prema broju domaćinstava.

Objavljene vrednosti indikatora za praćenje razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji određene su u skladu sa metodologijom Međunarodne unije za telekomunikacije, na bazi podataka dobijenih anketiranjem reprezentativnog uzorka stanovništva i domaćinstava.

Međunarodna unija za telekomunikacije je 2007. godine definisala jedinstveni Indeks IKT razvoja (ICT Development Index, IDI) koji se sastoji od 11 indikatora grupisanih u tri podgrupe:
1. IKT infrastruktura i pristup,
2. IKT stepen iskorišćenja (prvenstveno od strane pojedinaca, ali i domaćinstava i privrednih subjekata) i intenzitet upotrebe,
3. IKT obrazovanje (ljudski kapacitet neophodan za efikasno korišćenje IKT tehnologija).

Vrednost IDI indeksa za Srbiju u 2009. godini iznosi 4,80. Prema podacima Međunarodne unije za telekomunikacije ova vrednost je za Srbiju 2008. godine iznosila 4,23 i naša zemlja je bila rangirana na 53. mestu od ukupno 159 zemalja. S obzirom na to da podaci o vrednosti IDI indeksa za 2009. godinu nisu bili dostupni za ostale zemlje u trenutku objavljivanja ovog Pregleda, nije moguće precizno utvrditi rang Srbije za 2009. godinu, ali se procenjuje da će naša zemlja biti među prvih pedeset zemalja po vrednosti IDI indeksa. (A.S.)

|Search:Find More About Prihod od telekomunikacionih usluga u 2009. godini oko 1,51 milijardi evra|

[ad#ad-post1]

Izvor: Mikro