Usvojen Zakon o elektronskim komunikacijama

SKUPŠTINA SRBIJE JUČE JE USVOJILA Zakon o elektronskim komunikacijama, a posebnu pažnju privlači odredba zakona prema kojoj je pružalac usluga dužan da zadrži podatke o elektronskim komunikacijama u roku od godinu dana od obavljene komunikacije.

Sporna odredba zakona nije uklonjena i pored burne reakcije javnosti i zaštitnika građana, Saše Jankovića.

Zakonom o elektronskim komunikacijama uređuju se uslovi za obavljanje delatnosti u oblasti elektronskih komunikacija, distribucije i emitovanja medijskih sadržaja, zaštite prava korisnika i pretplatnika, bezbednosti i integriteta elektronskih komunikacionih mreža i usluga, kao i tajnosti elektronskih komunikacija i zakonitog presretanja i zadržavanja podataka.

Usvajanjem ovog zakona biće omogućeno da se prelazak sa analognog na digitalno emitovanje televizijskih signala obavi u predviđenom roku, odnosno do aprila 2012, ali će doprineti i daljoj liberalizaciji tržišta elektronskih komunikacija.

Zaštitnik građana Srbije, Saša Janković, izrazio je žaljenje zbog toga što Skupština Srbije nije uvažila argumente javnosti i vratila na doradu Zakon o elektronskim komunikacijama, a najavio je i da će nastaviti da radi na njegovoj izmeni. (A.S.)

|Search:Find More About Usvojen Zakon o elektronskim komunikacijama|

[ad#ad-post1]

Izvor: Mikro