Primena IT tehnologija u malim i srednjim preduzećima

Društvo za informatiku Srbije, kompanija COMING i Udruženje informatičke delatnosti PKS zajednički su organizovali skup sa temom “Primene IT tehnologija u malim i srednjim preduzećima u kriznim uslovima”.

Najviše diskusija bilo je o virtuelizaciji servera, što predstavlja revolucionarnu promenu u primeni IT tehnologija. Virtuelizacija omogućuje velike uštede u razvoju i funkcionisanju IT infrastrukture. Iznet je primer kompanije koja je imala 32 servera i ukupne troškove poslovanja od 222.000 evra, a koja je posle virtuelizacije servera obradu podataka svela na samo pet servera, sa ukupnim troškovima od 138.000 evra.

Učesnicima je demonstrirano kako softverski paket VMware omogućuje malim i srednjim kompanijama skalabilam i isplativ način za optimizaciju iskoriščenja IT serverske infrastrukture, pojednostavljenje upravljanja IT infrastrukturom i čuvanje poslovnih podataka preduzeća.

Uštede koje se ostvare primenom virtuelizacije mogu se prebaciti na druga IT rešenja koja omogućuju kvalitetnije upravljanje i dalju automatizaciju poslovanja.

Zaključeno je da je veoma dobro što je ovaj skup pružio podsticaj mnogim kompanijama da razmisle o mogućnosti da primene virtuelizaciju i tako ojačaju svoju tržišnu poziciju u uslovima finansijske krize.

|Search:Find More About Primena IT tehnologija u malim i srednjim preduzećima|

[ad#ad-post1]