Dodeljene dozvole za telefoniranje preko Interneta

Republička agencija za telekomunikacije (RATEL) odobrila je desetak licenci za pružanje telefonskih usluga preko interneta (VoIP).

Upravni odbor RATEL-a odlučio je da odobri i nekoliko dozvola za povezivanje sa telekomunikacionim mrežama u inostranstvu, kao i za korišćenje telekomunikacionih mreža.

Korisnici VoIP za sada neće moći da dobiju broj telefona na koji bi ih drugi zvali, pa će i dalje moći da primaju pozive samo preko Telekoma Srbije ili preko svojih mobilnih operatera. Potpuna liberalizacija tržišta fiksne telefonije planirana je za 2009. godinu.

Prema ranijim izjavama predstavnika RATEL-a i Ministarstva za telekomunikacije, povezivanje sa inostranim mrežama praktično znači liberalizaciju tržišta Interneta, a što bi trebalo da dovede do poboljšanja kvaliteta i snižavanja cena Interneta u Srbiji.

|Search:Find More About Dodeljene dozvole za telefoniranje preko Interneta|

[ad#ad-post1]