Windows XP se isporučuje do kraja maja

Microsoft daje graditeljima sistema priliku da još nekoliko meseci nabavljaju Windows XP za njihove računare, čime osigurava da XP ostane na tržištu gotovo do pojavljivanja Windowsa 7 početkom 2010.

Microsoft je potvrdio da nudi „fleksibilan inventarski program“ koji distributerima sistema omogućava da poslednje narudžbine za XP dostave do kraja januara, s tim što će naručena roba biti isporučivana do kraja maja 2009.

Kompanija je naglasila da ovaj potez nije „produžavanje prodaje“. Pa ipak, ovo graditeljima sistema i distributerima daje priliku da prodaju personalne računare s Windowsom XP nešto duže nego što im je do sada bilo moguće.

Ovo je je još jedno produžavanje koje je Microsoft učinio da bi zadržao XP na tržištu, jer su to kupci tražili zbog mlakog prijema na koji je naišao njegov naslednik Windows Vista, koga su poslovni korisnici dobili u novembru 2006. a svi ostali u januaru 2007.

Mnoge kompanije su odlučile da preskoče Vistu i sačekaju Windows 7. Čak su se i brojni kućni korisnici žalili da Vista nije ispunila očekivanja uprkos bučnim najavama.

Ukoliko se Windows 7 pojavi početkom 2010. kao što je planirano, to znači da će postojati jaz od svega sedam–osam meseci od trenutka kad prestanu da se prodaju računari s Windowsom XP do trenutka kad se na tržištu pojavi Windows 7. Neki veruju da će Microsoft dostaviti Windows 7 poslovnim korisnicima krajem 2009.

|Search:Find More About Windows XP se isporučuje do kraja maja|

[ad#ad-post1]