Do kraja godine i zakazivanje poseta lekaru preko Interneta

PORTAL ELEKTRONSKE UPRAVE REPUBLIKE Srbije obezbediće do kraja godine tehničke uslove za zakazivanje poseta lekaru ili podnošenje dokumenata za izradu pasoša i lične karte putem Interneta. Do kraja 2011. godine očekuje se i da značajan broj institucija iskoristi te mogućnosti.

„Portal e-uprave zvanično je počeo da radi pre nešto više od dva meseca, a u toku je kampanja kako bi što više ustanova i institucija, počevši od policije, preko poreske uprave i domova zdravlja, iskoristilo ovu mogućnost i postavilo svoje servise za pružanje elektronskih usluga na portal“, istakao je direktor Republičkog zavoda za informatiku i Internet, Damir Baralić.

Na portalu e-uprava građani i pravna lica već sada mogu da podnesu zahtev za izdavanje uverenja o prebivalištu, izvoda iz matične knjige državljana, rođenih ili evidencije nezaposlenih lica, kao i da prijave krivično delo korupcije.

U delu portala e-Participacija građani mogu aktivno da učestvuju u kreiranju zakona i ostalih strateških dokumenata, a mogu izneti mišljenje i stavove u javnim raspravama.

Da bi mogli da koriste elektronske usluge portala e-Uprava, neophodno je da građani imaju novu ličnu kartu sa čipom i elektronske sertifikate, istakao je Baralić, i dodao da sertifikate izdaju Pošte Srbije, Privredna komora Srbije i MUP.

Prema njegovim rečima, građanima je najlakše da prilikom menjanja dokumenata uzmu ličnu kartu sa čipom, podnesu zahtev za elektronski sertifikat, a potom i za kvalifikovani elektronski potpis i time steknu mogućnost da svoje poslove sa državom obavljaju elektronski.

Sertifikati se mogu koristiti za sve usluge i servise koji se nude na Portalu, a višestruki nivo zaštite štiti korisnike od zloupotrebe i mogućnost krađe identiteta. (A.S.)

|Search:Find More About Do kraja godine i zakazivanje poseta lekaru preko Interneta|

[ad#ad-post1]

Izvor: Mikro