Procena IKT infrastrukture gradova i opština u Srbiji

Ministarstvo za telekomunikacije i informacino društvo prikuplja podatke o informaciono komunikacionoj infrastrukturi u gradovima i opštinama u Srbiji.

Ministarstvo je sačinilo upitnik za procenu stanja IKT infrastrukture u lokalnim samoupravama u Srbiji, i u saradnji sa stalnom konferencijom gradova i opština, upitnik je distribuiran na sve relevantne adrese.

Prikupljeni rezultati omogućiće ministarstvu da jasno definiše ITK podršku lokalnim samoupravama i efikasnije koordinira razvoj e-uprave.

Više informacija o ovoj anketi nalazi se na lokaciji
Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo (http://www.mtid.gov.rs/naslovna.1.html).

|Search:Find More About Procena IKT infrastrukture gradova i opština u Srbiji|

[ad#ad-post1]