Centar poreske uprave u Srbiji nabavlja IT opremu u vrednosti od 81.000.000 dinara

PORESKA UPRAVA SRBIJE USKORO ĆE dobiti savremenu računarsko-komunikacionu opremu, a već se prikupljaju ponude za izbor najboljeg ponuđača.

Računarska oprema uključuje serversku infrastrukturu na primarnoj i sekundarnoj lokaciji, sisteme za skladištenje podataka na primarnoj i sekundarnoj lokaciji, sistem za kontinualnu zaštitu podataka i replikaciju, kao i prateću opremu.

Centrala Poreske uprave Srbije dobiće i savremeni video konferencijski sistem. Procenjena vrednost za računarsku opremu iznosi 62.000.000 dinara (bez poreza), dok je za komunikacioni centar namenjeno 19.000.000 dinara (bez poreza). (A.S.)

|Search:Find More About Centar poreske uprave u Srbiji nabavlja IT opremu u vrednosti od 81.000.000 dinara|

[ad#ad-post1]

Izvor: Mikro