SAP predstavio korisnicima u Srbiji poslovno rešenje CRM 7.0

KOMPANIJA SAP PREDSTAVILA JE korisnicima u Srbiji svoje najnovije rešenje za odnose sa korisnicima – SAP CRM 7.0.

SAP CRM 7.0 je kompletan paket rešenja namenjen prodaji, marketingu, uslugama, analitici, kontakt centrima i e-trgovini. Korisnici mogu da biraju opcije koje najviše odgovaraju njihovim potrebama i poslovnim izazovima, a aplikacija može da se veoma brzo primeni. Pozitivni rezultati od primene rešenja SAP CRM 7.0 mogu da se vide u roku od šest do osam nedelja. Ovo novo CRM rešenje je kreirano da zadovolji potrebe svih kompanija, bez obzira na veličinu i specifičnu industrijsku granu iz koje kompanija dolazi.

Rešenje CRM 7.0 sa svojim funkcionalnostima omogućava da se povećaju prodajne performanse, smanje troškovi u svim sektorima kompanije, poveća efikasnost marketinga, poboljša lojalnost korisnika, povećava mogućnost za pravilno donošenje odluka, povećava produktivnost zaposlenih i obezbeđuje veće prihode od prodaje, kao i ukupni profit.

„Stalno smo u kontaktu sa našim korisnicima i veoma nam je važno da naši korisnici u Srbiji pravovremeno budu upoznati sa našim najnovijim rešenjima. Zbog toga smo danas doveli specijaliste iz regiona za SAP CRM, koji su pokazali mogućnosti koje ovo rešenje nudi, kao i prednosti koje se njegovom primenom mogu ostvariti.”, izjavio je Vladimir Popović, generalni direktor SAP-a. „Želim da napomenem da smo poslovni softver SAP ERP lokalizovali za srpsko tržište. U prethodnom periodu smo dosta uložili u ovaj segment i sada su sve osnovne funkcionalnosti SAP ERP-a lokalizovane i usklađene sa domaćim zakonodavstvom. Naravno, mi ćemo ovaj proces nastaviti i u domenu nekih naprednih rešenja i alata koja još nisu zastupljena na srpskom tržištu i to će nam biti fokus u narednim godinama da bismo korisnicima maksimalno olakšali rad i učinili pristupačniju kompanijsku ponudu.“

“SAP CRM 7.0 ima fleksibilan i jednostavan korisnički interfejs, što je dovelo do lakšeg prilagođavanja i izuzetnog zadovoljstva krajnjih korisnika, smanjeno je vreme za obuke, kao i troškovi podrške. Ovo rešenje nam takođe pruža najbolji uvid o našim korisnicima kroz izuzetne funkcionalnosti koje poseduje i podržava našu strategiju orijentisanu ka poslovanju korisnika. Sa druge strane iskustva korisnika kreiraju konkurentsku prednost koja pomaže kompanijama svih veličina da kod svojih korisnika ostvare lojalnost, ali i da povećaju tržišni udeo. SAP je u jedinstvenoj poziciji da pruži rešenja kompanijama koje žele da transformišu svoje iskustvo prema korisnicima. Sa SAP CRM rešenjem kompanije imaju bolji uvid u potrebe svojih korisnika, mogu da poboljšaju svoje operacija i podršku ka korisnicima, što kao krajnji rezultat ima da postaju najbolje kompanije.”, naglasio je Čaba Folath, direktor za rešenje CRM (SAP e-Countries). (A.S.)

|Search:Find More About SAP predstavio korisnicima u Srbiji poslovno rešenje CRM 7.0|

[ad#ad-post1]

Izvor: Mikro