E-trgovina 2009 u aprilu na Paliću

Deveta konferencija o elektronskoj trgovini i elektronskom poslovanju E-trgovina 2009 odrzaće se od 22. do 24. aprila na Paliću. Konferencija je posvećena popularizaciji elektronskog poslovanja u Srbiji.

I ove godine učesnici će biti u prilici da se informišu o savremenim dostignućima u elektronskom poslovanju i mogućnostima za efikasnu primenu u našoj zemlji, kao i da čuju iskustva eksperata koji su postigli zapažene rezultate u razvoju elektronske trgovine.

Skup predstavlja mesto okupljanja domaćih i inostranih stručnjaka iz ove
oblasti, sa ciljem da učesnicima skupa pruži analizu trenutnog stanja i ukaže na moguće pravce daljeg razvoja elektronskog poslovanja.

Skup je podeljen u više tematskih oblasti, od kojih su najznačajnije: B2B i B2C e-trgovina, Internet marketing, online PR, pravni aspekti elektronskog poslovanja, platne kartice i sistemi placanja na Internetu, sistemi zaštite elektronskih transakcija na Internetu, E-banking, brokersko poslovanje na Internetu, uloga osiguranja u procesu e-trgovine i upravljanje procesima dostave robe.

Organizator skupa je agencija E-trgovina (http://www.etrgovina.org/) iz Novog Sada.

|Search:Find More About E-trgovina 2009 u aprilu na Paliću|

[ad#ad-post1]