Okrugli sto o elektronskom šalteru

Kada će prestati čekanje u redovima za dokumenta? Kada će građani i preduzeća moći da obavljaju te poslove preko interneta?

Ova pitanja su razmatrana na okruglom stolu „Koliko još do elektronskog šaltera“, koji su u petak 23. januara u galeriji O3one organizovali Centar za razvoj interneta (CRI) i predstavnici Internet lokacije Formular.rs, u okviru šire teme razvoja elektronske uprave u Srbiji i mogućnosti da građani doprinesu ubrzanju ovih procesa.

Okrugli sto je organizovan povodom dodele nagrada za najaktivnije korisnike lokacije Formular.rs, koja građanima Srbije omogućava da na jednom mestu saznaju kako izgledaju procedure za pribavljanje različitih dokumenata (od lične karte ili vozačke dozvole do registracije firme i građevinskih papira).

Na skupu je iznet stav da razvoj e-uprave u Srbiji ne zavisi od novca i kao primer je navedena američka savezna država Kentaki, koja ima jednu od najrazvijenijih e-uprava na svetu. U Kentakiju je kompletan posao prepušten privatnim firmama, bez ikakvih ulaganja, dok sam guverner ne ume da pošalje ni poruku e-pošte.

Predstavnici Agencije za privredne registre (APR), naglasili su da je potrebno omogućiti razmenu podataka izmedu državnih institucija. Kao primer navedena je Slovenija, gde je zakonom propisano da ako jedna instutucija ima određen podatak ili dokument o građaninu, druga institucija to ne sme da traži od njega, već mora da preuzme dokument direktno od institucije koja ga ima.

Predstavnici Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, izjavili su da napredak u razvoju e-uprave u Srbiji postoji, iako na prvi pogled nije vidljiv. „Činjenica je da se danas, za razliku od proteklih godina, neko iz nadležnih ministarstava ipak budi sa mišlju o tome da je razvoj e-uprave u Srbiji jedan od prioriteta“, rekli su predstavnici Ministarstva.

Na okruglom stolu je predstavljeno i kako građani mogu samostalno da doprinesu razvoju e-uprave u Srbiji, tako što će procedure za pribavljanje dokumenata unositi na lokaciji Formular.rs. Radi se o projektu zajedničke aktivnosti građana i preduzeća u Srbiji čiji je cilj da se skrate put do dokumenata i redovi ispred šaltera i poboljša komunikacija s državnim institucijama.

Učesnici okruglog stola su zaključili da su postoje brojne prepreke za ubrzanje ovih procesa, a da glavni problem leži u neadekvatnim zakonima i manjku političke volje da se oni promene.

Nakon okruglog stola proglašeni su pobednici nagradnog konkursa „Urgencija“, na kome su učestvovali građani tako što su u poslednjih mesec dana na Web lokaciji Formular.rs unosili najveći broj procedura za dolaženje do dokumenata. Prvu nagradu osvojio je Marko Joksić iz Beograda.

|Search:Find More About Okrugli sto o elektronskom šalteru|

[ad#ad-post1]