Video komunikacija pomaže globalnim timovima da poboljšaju individualnu i kulturnu saradnju

BEOGRAD, 27. januar 2009. godine – Prema novoj studiji “Uspešne Video Komunikacije” koju su sproveli poslovni psiholozi „Pearn Kandola”a koju je objavila kompanija Cisco, online sastanci koji koriste video kako bi omogućili učesnicima da vide jedni druge, mogu izgraditi jače međusobne veze i poboljšati odnose među ljudima. Takođe mogu doprineti smanjenju efekata kulturnih i ličnih sukoba. Sredstva video komunikacije mogu pojačati otvorenost i raspravu u online sastancima, vodeći bržem i kreativnijem donošenju poslovnih odluka. Ipak, video komunikacije mogu pojačati zabrinutost i samosvest, i kompanije treba da pomognu zaposlenima da razviju prave veštine i iskoriste maksimalno ove alate.

Način na koji ljudi procenjuju pouzdanost drugih osoba, zasniva se većinom na ponašanju i govoru tela, sa govorom koji doprinosi sa samo sedam odsto u proceni osobe, iako se mnogi poslovi i dalje oslanjaju na telefon i audio konferencije za saradnju timova. Prema ovoj studiji potrebno je do17 nedelja za multi – kulturalne timove da postanu efikasni, i da postanu bolji od timova istih kultura. Studija otkriva kako se može koristiti video komunikacija da poboljša poslovnu produktivnost u udaljenim timovima, i kako se može smanjiti psihološka barijera pomoću ovih alata.

Izveštaj ističe pozitivne efekte koje video može imati na različite tipove ličnosti u virtuelnim sastancima:

• Lider – vođa: Obično osoba koja vodi sastanak. Ne samo da vizuelni znaci pomažu da se ustanovi prisustvo vođe, nego i sposobnost učesnika da vidi čitav tim takođe znači da je lider manje u mogućnosti da dominira diskusijom.
• Energičan – ometač: Ovim članovima povremeno se dešava da su potpuno koncentrisani, a ovi periodi smenjuju se sa periodima gubitka pažnje. Video komunikacija je stimulativnija za ovaj tip ličnosti.
• Mislilac – uzdržan: Tihi geniji grupe koji duboko razmišljaju o pitanjima. Uz vizuelne znake manja je mogućnost da će periodi razmišljanja biti pogrešno protumačeni kao prestanak učestvovanja.
• Prijateljski – pričljiv: Ekstrovert koji nadjačava ostale izaziva da se odluta od plana sastanka. Video mu omogućava da vidi kolege što pauze u razgovoru čini prirodnijim, smanjujući potrebu učesnika da ispune tišinu.
• Kreativan – nepraktičan: Okarakterisan bogatstvom kreativnih ideja, koje pomeraju granice – ovi učesnici ostaju sputani bogatijom interakcijom koju video pruža.
• Prizeman – ometajući: Ovi “prizemni” pragmatičari su tvrdoglavo usađeni u ono što oni smatraju realnošću – video daje ovim osobama vizuelno prisustvo na sastanku, pa je verovatnije da se njihova mišljenja čuju i da budu manje ometajuća.

“Faktori koji doprinose uspehu tokom video komunikacije odnose se na pojedince i njihove mentalne sklopove, kako lideri vode svoje timove i kako organizacija može kreirati podržavajuću kulturu”, rekao je Stuart Duff, rukovodilac razvoja u Pearn Kandoli i vođa istraživačkog tima. “Proučili smo vrednost vizuelnih znakova u uspešnim sastancima, i video tehnologije koje maksimiziraju ovo iskustvo, kao što je TelePresence, koje su idealne su za održavanje odličnih odnosa. Ipak, pojedinci koji pristupe sastanku sa pozitivnim stavom, lideri koji razumeju i podržavaju različite ličnosti i kulture u svojim timovima, i organizacije koje obezbeđuju sredstva i obuke da bi video komunikacije postale norma, takođe su osnova za efikasnost tih sastanaka“, dodaje Duff.

|Search:Find More About Video komunikacija pomaže globalnim timovima da poboljšaju individualnu i kulturnu saradnju|

[ad#ad-post1]