Najmanja slova napisana molekularnim projektorom

Može vam se oprostiti ukoliko ne pročitate tekst ispisan malim slovima koji su napisali fizičari sa Univerziteta Stanford. Njihova slova su visoka svega 1,5 nanometara (milionitih delova milimetra), čime su izjednačili postojeći svetski rekord.

Nova slova su otrpilike tri puta manja od atomskih slova koja su 1990. ispisali IBM-ovci Donald Ajgler i Erhard Švajcer koristeći skenirajući tunelujući mikroskop (STM) da pomere 35 atoma ksenona po površini od nikla i tako ispišu ime svoje kompanije slovima visokim svega 5 nm.

Godinu dana kasnije istraživači japanskog Hitačija postavili su novi rekord u mikroskopskoj kaligrafiji. Njihova slova visoka svega 1,5 nm uklesana su u kristal molibden-sulfida, ponovo pomoću STM mikroskopa.

Sada su Kristofer Mun i Hari Manoharan sa svojim timom na Stanfordu izjednačili rekord Hitačija, ali su za razliku od Japanaca koristili holografsku varijantu IBM-ove tehnike.

Počeli su tako što su STM mikroskopom pozicionirali pojedinačne molekule uglen-monoksida na površni od bakra u komplikovan kružni splet sa prazninom u sredini. Potom su kroz bakar poslali struju elektrona od kojih su se neki kretali po površini u vidu talasa. Talasi su se rasipali na molekulima ugljen-monoksida i u praznom središtu stvarali holografske šare koje mogu poprimiti određeni oblik.

„Zamislite bakar kao veoma plitak bazen s vodom u koji smo stavili nekoliko kamenčića – molekula ugljen-monoksida“, objasnio je Manoharan. „Talasi na vodi se rasipaju o kamenčiće i prave šare stojećih talasa. Ukoliko se kamenčići rasporede na pravi način te šare mogu dobiti oblik slova.“

Istraživači su napisali kompjuterski program koji određuje kako treba rasporediti molekule ugljen-monoksida tako da se elektroni rasipaju u talase određenog oblika. Softver je istovremeno pokazao i kako se promenama energije elektrona iz istog rasporeda molekula mogu dobiti različiti oblici. Koristeći neke od tih izračunatih rasporeda i STM mikroskop do sada su uspeli da ispišu slovo „S“, i slovo „U“ kao i par „SU“ (skraćenica za Stanford University) čija je visina 1,5 nm.

Drugi naučnici se slažu da je ovo izvanredno dostignuće koje će eventualno pomoći da se pronađe put za nove načine pakovanja velikih količina podataka u mali prostor. Međutim, tim sa Stanforda je naglasio da nema nameru da ispituje takvu mogućnost, jer iako je gustina informacija velika, ona se ipak smanjuje kad se uzme u obzir i prostor koji zauzimaju okolni molekuli ugljen-monoksida.

|Search:Find More About Najmanja slova napisana molekularnim projektorom|

[ad#ad-post1]