Nova Cisco rešenja za mala preduzeća

BEOGRAD, 02. februar 2009. godine – Svetski lider u proizvodnji mrežnih rešenja, kompanija Cisco, predstavila je nove proizvode dizajnirane posebno za mala preduzeća koji izlaze u susret osnovnim poslovnim potrebama bezbednosti, povezanosti i produktivnosti.Umrežavanje transformiše mala preduzeća tako što omogućava: mobilnost, pristup podacima bilo kada i bilo gde, dodavanje servisa koji će preduzeće izdvojiti od konkurencije, efektivnije komuniciranje, smanjenje operativnih troškova i korišćenje računara kao telefona- odnosno telefona kao računara.

Novi rešenja uključuju:

Cisco Spam and Virus Blocker, uređaje za bezbednost, jednostavne za korišćenje koji omogućavaju zaštitu poslovne mreže i kritičnih podataka od virusa i napada dok pročišćavaju spam
Cisco NSS2000 and NSS3000 Network Storage Systems, dostupni desktop, uređaji za skladištenje podataka koji obezbeđuju zaštitu dragocenih podataka i dozvoljavaju zaposlenima da nesmetano razmenjuju informacije
Cisco Smart Business Communications System (SBCS) Release 1.4, sistem za kolaboraciju i komunikaciju koji jednostavno povezuje kancelarije, zaposlene i korisnike bilo gde i bilo kada, prvim telefonom sa industrijskim bežičnim Internet protokolom sa Bluetooth mogućnostima – Cisco SPA525G wireless IP phone. Takođe uključuje: Cisco 520 Secure Router – ruter koji pomaže zaštiti mreže kompanija i omogućava bezbedan pristup zaposlenima bilo da rade u kancelariji ili van nje, Cisco Configuration Assistant Version 1.9 koji omogućava partnerima da pojednostave podešavanja i implementaciju rešenja dizajniranih posebno za pojedinačne potrebe.

„Kompanija Cisco® je svesna da mala preduzeća moraju da vide trenutne poslovne dobiti od tehnoloških ulaganja, posebno tokom ekonomske krize. Zato smo i napravili ovaj portfolio novih proizvoda da bismo izašli u susret njihovim osnovnim potrebama bezbednosti, povezanosti i produktivnosti. Naši novi proizvodi kombinovani sa postojećim portfoliom rešenja, daju malim preduzećima mogućnost i fleksibilnost da pronađu tehnologije koje odgovaraju njima i njihovim posebnim potrebama”, rekao je Ian Pennell, potpredsednik grupe za mala preduzeća u kompaniji Cisco.

|Search:Find More About Nova Cisco rešenja za mala preduzeća|

[ad#ad-post1]