U pripremi 40 naučno-stručnih skupova iz informatike

Udruženje informatičke delatnosti Privredne komore Beograda održalo je krajem januara sastanak sa organizatorima naučno-stručnih skupova iz informatike kako bi se obezbedilo sadržinsko i terminsko usklađivanje i bolje informisanje stručne javnosti.

Na sastanku je utvrđeno da će tokom 2009. godine biti održano oko 40 stručnih skupova, namenjenih pre svega afirmaciji određenih stručnih rezultata i promociji novih IKT proizvoda i usluga. Organizatorima je sugerisano da razmotre mogućnosti da se neki skupovi objedine i insistira na kvalitetu skupova i što manjim troškovoma. Posebno će biti značajni skupovi na kojima će biti predstavljena iskustva u primeni informaciono-komunikacionih tehnologija u cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg poslovanja i smanjivanja troškova u uslovima ekonomske krize.

Informacije o svim skupovima će se nalaziti na Web prezentaciji Privredne komore Beograda i Web prezentaciji Društva za informatiku Srbije.

|Search:Find More About U pripremi 40 naučno-stručnih skupova iz informatike|

[ad#ad-post1]