Cisco i NASA partnerski prate klimatske promene

BEOGRAD, 9. mart. 2009. godine – NASA i kompanija Cisco najavili su partnerstvo za razvijanje online kolaborativne platforme za monitoring pod nazivom “Omotač Planete” za prikupljanje i analizu podataka i izveštavanje o stanju životne sredine širom sveta.

Prema Aktu o svemiru NASA i Cisco® će zajedno raditi na razvijanju “Omotača Planete” kao online kolaborativne platforme kako bi sakupljali i analizirali podatke sa satelita i senzora postavljenih u vazduhu, na moru i kopnu širom planete. Ovi podaci će biti dostupni široj javnosti, vladama država i kompanijama kako bi merili, izveštavali i potvrđivali podatke o životnoj sredini u vremenu najbližem realnom i pomogli prepoznavanju globalnih klimatskih promena i prilagođavanju njima.

Cisco i NASA će lansirati “Omotač Planete” nizom pilot- projekata, uključujući “Omotač tropskih šuma” čiji će prototip biti napravljen u toku sledeće godine.

“Omotač tropskih šuma” će se usredsrediti na krčenje tropskih šuma širom sveta i ispitivaće mogućnosti za integrisanje sveobuhvatne mreže senzora. Takođe će ispitati kako da se sakupe, analiziraju i predstave podaci o sve više ugljenika u tropskim šumama na transparentan i upotrebljiv način. Prema tvrdnjama naučnika, uništavanje tropskih šuma izaziva veću količinu ugljenika koja nepovratno odlazi u atmosferu što značajno doprinosi globalnom zagrevanju.

“Ublažavanje uticaja klimatskih promena je ključno za svetsku ekonomsku i društvenu stabilnost”, rekao je Džon Čejmbers, CEO kompanije Cisco. “Ovo jedinstveno partnerstvo pokriva moć i inovacije tržišta i upravlja njime zarad opšteg dobra. Kompanija Cisco se ponosi saradnjom sa organizacijom NASA na ovoj inicijativi i nada se da će nam se i drugi iz javnog, privatnog i neprofitnog sektora pridružiti u ovom uzbzudljivom poduhvatu”.

Cisco će projektu doprineti svojim iskustvom i stručnim znanjem o tehnologijama umrežavanja i naprednim inovacijama. Cisco Grupa za rešenja Internet poslovanja ima jedinstvenu kombinaciju poslovnih uvida, naučnog, ekonomskog i političkog razumevanja. Stručnjaci će sprovesti složenu analizu podataka i modeliranje, i predstaviti podrbone podatke o sledećoj generaciji građe Internet protokola da bi odredili kako da se “Omotač Planete” najbolje predstavi prototipom i replikama i oceni za milione učesnika projekta.

Kompanija Cisco takođe radi na programu “Omotač Planete” sa Ujedinjenim nacijama, međunarodnim bankama za razvoj, kompanijama, međunarodnim vladinim agencijama, univerzitetima, nevladinim agencijama i fondacijama. Učesnici projekta “Omotač Planete” će ujediniti svoje jedinstvene veštine, kvalitete i tehnologije kako bi razvili sposobnosti za pružanje podrške u donošenju odluka za efektivno upravljanje prirodnim resursima kao što su biomasa, voda, kopno i energija, rizicima vezanim za klimatske promene kao što je podizanje nivoa mora, sve veći broj suša i zaraza; i nova tržišta životne sredine za ugljenik, vodu i biodiverzitet.

Više informacija možete pronaći na: http://www.planetaryskin.org/

|Search:Find More About Cisco i NASA partnerski prate klimatske promene|

[ad#ad-post1]

tnews